X
無料デモを依頼する

Zarządzanie pracą w terenie i tajemniczymi klientami

Zapoznaj się z możliwościami Checkera, które zapewniają optymalną produktywność i wydajność w zarządzaniu tajemniczymi klientami.

Kluczowe cechy

Zobacz, jak możesz wykorzystać platformę Checker do optymalizacji zarządzania tajemniczymi klientami.

Rekrutacja i rejestracja

Oszczędzaj czas i pieniądze! Rekrutuj tajemniczych klientów online lub importuj istniejącą bazę danych:

fieldwork img
fieldwork img

Komunikuj się i przesyłaj opinie

Komunikacja z tajemniczymi klientami na każdym etapie ich cyklu pracy:

Szkolenia i certyfikacja

Popraw wydajność tajemniczych klientów dzięki modułowi Checkertificates:

fieldwork img
fieldwork img

Płatność i zwrot kosztów

Uzyskaj pełną kontrolę nad budżetem projektu i rzeczywistymi kosztami:

Planowanie i przydział pracy

Zaawansowane algorytmy przydzielania zadań i śledzenia wydajności:

fieldwork img

Request personalized tour & streamline your projects

Checkerの専門家との無料デモを依頼して、当社のカスタマーエクスペリエンスプラットフォームがあなたのビジネスへどのような効果をもたらすかを知ってください。

Or start using Checker now

Your Mystery Shopping Solution a few clicks away.